Pielgrzymka wymaga wiele wysiłku od Bractwa Pielgrzymkowego św. Józefa. Zaczynamy przygotowania do drogi już od stycznia: sprawdzamy i gromadzimy sprzęt, zbieramy teksty, objeżdżamy trasę. Podczas Pielgrzymki na bieżąco ją „obsługujemy”, a po jej zakończeniu przygotowujemy pamiątkowe publikacje i organizujemy spotkanie popielgrzymkowe.

Nie da się ukryć, że wszystko wymaga to dużych nakładów finansowych na m.in.:

  • jedzenie, picie i sprzęty kuchenne
  • wypożyczenie i koszty eksploatacji samochodów technicznych
  • wyposażenie apteczki
  • nagłośnienie.

Lecz kwota, którą wpłaca każdy uczestnik Pielgrzymki nie pokrywa całości tych wydatków.

Dlatego bardzo prosimy o wsparcie dzieła Pieszej Pielgrzymki Mężczyzn z Jasnej Góry do Kalisza!

Dane do przelewu: