Piesza Pielgrzymka Mężczyzn z Częstochowy do Kalisza

co roku w dniach 26-30 sierpnia

Mężczyzno!

Jeśli chcesz:

– skutecznie podjąć walkę o czystość
– być ojcem, który ochroni swoją rodzinę przed utratą wiary
– modlić się o nawrócenie swoich dzieci
– wynagrodzić za swoje przeszłe życie
– wyrwać się z jakiegoś zła
– zmierzyć się ze swoimi słabościami
– poznać, co możesz dać innym
– zmienić swoje życie

to Święty Józef Ci pomoże!

Dlatego idź do Józefa!

Aktualności

Starsze wiadomości »

Trasa

Dzień 1: Częstochowa – Opatów (29 km)

Wyruszymy sprzed Oblicza Jasnogórskiej Królowej Polski w dzień Jej Uroczystości. Nocujemy w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Opatowie.