Po ponad 2 miesiącach od zakończenia pielgrzymki spotkaliśmy się, by powspominać tamten czas i podjąć refleksję nad męską formacją w codzienności.

Spotkanie popielgrzymkowe odbyło się 4 listopada br. w Niepokalanowie, na terenie Kolbianum – wydziału mariologicznego, któremu przewodniczy o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv, który podczas tegorocznej pielgrzymki głosił nam konferencje.

Rozpoczęliśmy Mszą św., którą odprawił Komendant Pielgrzymki, ks. Łukasz Kadziński. W kazaniu szczególnie zachęcał, aby każdy mężczyzna był, na wzór św. Józefa – „panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich”, tzn. panował nad sobą i odważnie brał odpowiedzialność za powierzone mu dobra, począwszy od swojej rodziny.

W drugiej części, po posiłku przygotowanym przez Manufakturę Maximilianum, obejrzeliśmy prezentację zdjęć z tegorocznej pielgrzymki.

Następnie konferencję na temat bractw wygłosił dr Andrzej Mazan. Wskazał, że niegdyś bractwa były bardzo powszechnym narzędziem wzajemnego wsparcia duchowego, a zostały wyrugowane w wyniku protestantyzacji.

Michał Kulik, który podczas pielgrzymki opiekował się grupą najmłodszych chłopców, podsumował tamten czas, dzieląc się ciekawymi uwagami wychowawczymi. Najbardziej pomocni chłopcy zostali nagrodzeni za swoją postawę, z kolei ojcowie podziękowali Michałowi za opiekę nad ich synami.

O formacji męskiej i jej realizacji w Bractwie Pielgrzymkowym św. Józefa opowiedzieli Paweł Zalewski i ks. Łukasz. Na zakończenie odbyła się ceremonia przyjęcia do Bractwa dwóch nowych członków.