W przededniu pielgrzymki otrzymaliśmy list od Biskupa kaliskiego