Choć jeszcze ponad pół roku przed nami, już rozpoczęliśmy przygotowania do IV Pieszej Pielgrzymki Mężczyzn.

W noworoczne popołudnie 20 członków Bractwa Pielgrzymkowego na czele z Księdzem Komendantem rozdzieliło między siebie zadania na najbliższy czas. Spodziewamy się, że tendencja wzrostowa się utrzyma (2015 r. – 13 pątników, 2016 – 33, 2017 – 47), dlatego już dziś trzeba podjąć konkretne działania. Szczególny ciężar odpowiedzialności spoczywa na sztabie pielgrzymki, lecz końcowy efekt jest owocem sumienności każdego Brata.

Prosimy o modlitwę za Pielgrzymkę i zachęcamy do dołączenia!