Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W ciągu tego roku wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.

Czym jest Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa w Sanktuarium Kaliskim?
Nadzwyczajny Rok św. Józefa w Kaliskim Sanktuarium jest szczególną łaską jaką Ojciec Święty Franciszek na prośbę Ordynariusza diecezji bp Edwarda Janiaka udziela wiernym diecezji kaliskiej, ale i wszystkim pielgrzymom nawiedzającym Kaliską Bazylikę. Łaska ta to przede wszystkim dar odpustu zupełnego, jaki można uzyskać w czasie trwania tego roku. Ten święty czas podarowany nam przez papieża jest szczególną okazją, by głębiej i na nowo odkryć jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef. W Kaliskim Sanktuarium jest on szczególnie czczony w Cudownym Obrazie przedstawiającym Trójcę Świętą oraz Świętą Rodzinę.

Jakie są warunki uzyskania odpustu związanego z Nadzwyczajnym Rokiem św. Józefa?
Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest nawiedzenie Kaliskiego Sanktuarium w trakcie trwania Nadzwyczajnego Roku św. Józefa, a szczególnie udział w uroczystościach jubileuszowych przed Cudownym Obrazem oraz spełnienie tzw warunków zwyczajnych: odbycie spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Ważnym wskazaniem dla uzyskania łaski odpustu jest właściwa dyspozycja pielgrzymów, a więc czynienie pokuty i pełnienie dzieł miłosierdzia. Wierni w podeszłym wieku, dotknięci ciężką chorobą lub z innych przyczyn nie mogący nawiedzić Sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny modląc się przed obrazem św. Józefa oraz ofiarując swoje cierpienia i trudności życia jeśli w duchu będą wolni od jakiegokolwiek grzechu z intencją, by w grzechu nie pozostawać oraz zagwarantują, że w możliwie najbliższym czasie zadośćuczynią trzem zwykłym warunkom odpustu.

Jakie intencje powinny towarzyszyć nawiedzającym Kaliskie Sanktuarium w Roku św. Józefa?
Ojciec Święty w dekrecie ogłaszającym Nadzwyczajny Rok św. Józefa w Kaliskim Sanktuarium nazwał je sanktuarium narodowym, co oznacza, że jubileusz ma nie tylko objąć wiernych diecezji kaliskiej ale ma mieć zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Papież Franciszek wskazał też konkretne intencje, w jakich ma być zanoszona modlitwa w czasie trwania jubileuszowego Roku. Są to:

1. Modlitwa o wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu
2. Modlitwa za kapłanów i zakonników
3. Modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
4. Modlitwa w obronie instytucji rodziny.

Jakie są propozycje duszpasterskie na Nadzwyczajny Rok św. Józefa?
Szczególną propozycją na Nadzwyczajny Rok św. Józefa są przede wszystkim uroczystości związane z rozpoczęciem jubileuszu i jego zakończeniem, jak również inne uroczyste celebracje w ciągu całego roku, które zostały wpisane w Kalendarium oraz które na bieżąco będą umieszczane na stronie jubileuszowej. Każda parafia diecezji kaliskiej jest zaproszona również w wybraną przez siebie sobotę, by przybyć do Sanktuarium Kaliskiego z pielgrzymką autokarową. Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy jest również okazją do przybycia z pielgrzymką poszczególnych grup i wspólnot duszpasterskich działających w kaliskiej diecezji. Łaska jubileuszu nie jest jednak ograniczona do wiernych z terenu diecezji, której patronuje św. Józef, ale ma ona zasięg szerszy. Papież Franciszek nazywając Kaliską Bazylikę, w której czczony jest św. Józef Sanktuarium Narodowym podniósł jego rangę oraz niejako wyraził życzenie, by stało się ono jeszcze bardziej miejscem pielgrzymek wszystkich Polaków i by w tym szczególnym i świętym miejscu powierzali się opiece Świętego Patriarchy z Nazaretu. Do kaliskiego Nazaretu zapraszamy przede wszystkim małżeństwa, rodziny, matki i ojców, a także młodzież i dzieci, którym droga jest wartość rodziny i ludzkiego życia oraz przyszłość naszej Ojczyzny.

Źródło: KAI, rokjozefa.pl