Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński – udzielił nam duchowego wsparcia, pobłogosławił i wspierał duchowo oraz poradami podczas trwania Pielgrzymki.