Piesza Pielgrzymka Mężczyzn z Częstochowy do Kalisza

co roku w dniach 26-30 sierpnia

Relacja z pielgrzymki 2018 r.