Piesza Pielgrzymka Mężczyzn z Częstochowy do Kalisza

co roku w dniach 26-30 sierpnia

Fragmenty kazania ks. Łukasza M. Kadzińskiego